top of page

דוגמאות לפרויקטים שלנו

עיקר פעילות החברה אלו נכסים מניבים ללקוחות.

החברה דואגת לשפץ את הנכסים לרמת שכירות לפי רמות דרישת השוק.

 

השיפוץ נקבע כן גם לפי הבסיס בו הבית בנוי ולא פעם לפי דרישות של חברת הניהול.

The Nelson’s Project

Project 1

20131 Grove Street

Project 2

The Jefferson’s Lake House

Project 3

bottom of page